کلاسهای ایمان مسیحی

این دوره ۱ بار در هر ترم برگزار میشود. برای شرکت در این دوره احتیاج به اسم نویسی می باشد

 

آموزشگاه کتاب مقدس

این دورهها برای کسانی هستند که عضو کلیسا هستند و در کلاسهای ایمان مسیحی شرکت کرداند

برای اسم نویسی برای آموزشگاه کتاب مقدس با شبانان کلیسا تماس بگیرید